Осигурете вашата IT инфраструктура в облака

Обзор

Мигрирайте към облака, за да оптимизирате ресурсите си

Управлявайте автоматизацията на вашата компания с централизираната облачна платформа от Daticum. Възползвайте се от пълния потенциал на облачните услуги за оптимизиране на процеси, ефективно мащабиране и стимулиране на иновациите. Ние предлагаме цялостен пакет от облачни услуги, които отговорят на вашите променящи се нужди.

Стотици бизнеси разчитат на нашата стабилна инфраструктура, сертифицирани мерки и протоколи за сигурност, за да оптимизират своите ресурси в непрекъснато променящия се цифров свят. Направете го и вие!

Експертиза

Висока производителност при гарантирано качество на облачните услуги

Daticum специализира в предоставянето на надеждни и ефективни услуги за миграция към облака, решения за виртуализация, интегриране на цифрови иновации и оптимизиране на разходите на нашите клиенти. Като доставчик на пълна гама от управлявани ИТ услуги, ние предлагаме персонализирани решения както за корпоративни, така и за малки и средни компании.

Предоставяме облачни сървъри, специализирани сървъри, колокация, персонализирани облачни и корпоративни решения, системна администрация и поддръжка.

Облачни услуги

Ускорете растежа на компанията си с нашите гъвкави и мащабируеми облачни ИТ ресурси. Надградете вашите ERP системи, бизнес приложения и софтуер. Облачни услуги с NVMe Storage.

Daticum Платформа

Управлявайте, оптимизирайте и променяйте с лекота, с помощта на централизираната платформа за заявка на облачни ресурси. Платформата Датикум, подобрява работните процеси и производителността на всеки бизнес.

Киберсигурност

Защитете компанията и системите си от киберзаплахи, чрез извършване на оценки на уязвимостта, тестове за проникване, разузнаване на заплахи и реакция при инциденти.

Център за данни

Осигурете защита, надеждност и съответствие с нашите най-съвременни услуги на центъра за данни, който предоставя стабилна основа за съхранение на вашите критични данни и информация.

Предимства на облака на Датикум

Мащабируемост, гъвкавост, сигурност и контрол върху вашите разходи

Облачните технологии помагат за бързото внедряване на софтуерни решения и дигитализиране на бизнеса ви. Нашите експерти ще ви помогнат с консултации при избора на правилните за вас ресурси и избор на решения, спрямо нуждите и бюджета ви, гарантирайки целостта на данните и непрекъснатостта на бизнес операциите ви.

Сигурност за корпоративните активи

Защитете вашите данни и инфраструктура

Непрекъсваемост на бизнес операциите

Защита на критичните данни и осигуряване на съответствие с нормативните изисквания

Плащане само за използваните ресурси и изчислителна мощ

Гарантира пълна прозрачност на разходите

Мащабируемост и гъвкавост

Предоставяне на необходимите ИТ ресурси

Предотвратяване загуба на данни

Редовно архивиране срещу инциденти или компрометиране на системата

Устойчиви бизнес операции

Елиминирате излишния хардуер и намалявате въглеродният отпечатък на компанията

Регулаторно съответствие

Защита и сигурност на данните спрямо европейските регулаторни рамки

24/7 поддръжка

Разчитайте на непрестанен монитортинг и съпорт от нашите квалифицирани експерти

Сертификати

Daticum е сертифициран по ISO за своите процеси, платформа и инфраструктура

ISO 9001

Управление на качеството

ISO 27001

Информационна сигурност

ISO 27017

Сигурност за облачни услуги и облачна среда

ISO 27018

Информационна сигурност и защита на личните данни

Партньори

Ускоряваме вашия бизнес: Запознайте се с нашите партньори

Цифри и отзиви

Датикум в цифри

Без прекъсване

Сертифицирани инженери по поддръжка

Години

Корпоративни клиенти

Клиенти
Отзиви на клиенти

Как клиентите оценяват нашата работа?

“High professionalism, quick reaction 24×7, always ready to meet our requests. 
Daticum has been our main partner from the very beginning of our business.”

“We rely on Daticum for servicing the business of many of our clients. Thank you for the excellent service!”

Свържете се с нашия екип за безплатна консултация относно вашия облачен проект.

Ако имате нужда от допълнителна сървърна мощ или персонализирано облачно решение, ние можем да ви посъветваме относно оптималната конфигурация, капацитет и параметри на инфраструктурата.