Блог

Защо компаниите имат нужда от план за ИТ възстановяване след бедствие?

Планът за ИТ възстановяване след бедствие или ПВБ е критичен компонент от цялостната стратегия за непрекъснатост на дейността на всяка организация. Целта му е да гарантира, че основните технологични системи и данни могат да бъдат бързо и ефективно...

Ускорете бизнеса си с ефективните и ценово достъпни облачни услуги на Датикум

Възстановяване на икономиката през 2022 показа, че огромен брой организации търсят нови подходи как да се възползват максимално от ускоряващите се възможности за растеж, предлагани от облачните технологии и платформи. Основните предимства, които...

Облачните услуги предначертават развлекателната и игралната индустрии

Резюме Пандемията COVID-19 принуди много хора да останат вкъщи и да се обърнат към дигиталните пътища за забавление. Глобалният пазар на дигитални медии непрекъснато расте, като игрите осигуряват най-големия дял от приходите. Очаква се индустрията...

Изграждане на Disaster Recovery решение в облачната инфраструктура на Daticum

Резюме Ключът към бързото разрастване на всеки бизнес е изборът на правилна технологична стратегия и въвеждането на непрекъснати подобрения с цел модернизиране и поддържане 24/7 на дейността. Когато компаниите развиват технологиите и ИТ...

История на успеха с Пластхим-Т АД

Често когато чуем за голям производствен завод, асоциацията ни е за иновативни машини, които работят безспирно и стотици хора, които ги управляват. Последното, за което мислим са софтуерите, които използват, IT инфраструктурата им и т.н. Истината...

Датикум изгражда ИТ инфраструктурата на най-иновативната болница на Балканите

Обзор Една от най-модерните болници на Балканите е Унихоспитал АД, която се намира в град Панагюрище. Изграждането на високотехнологичен болничен комплекс с онкологичен център и комплексна многопрофилна дейност е след най-мащабните проекти в...