От рафтовете до облака: BulMag използва предимствата на технологиите

Революция в търговията на дребно:  BulMag избира облака, за да осигури растеж, безпроблемни операции и подобрено обслужване на клиентите. Кратко представяне на компанията BulMag e компания с 27 годишна успешна история,  създала и развила утвърдена...

Отключете нови бизнес възможности с облачната цифрова трансформация

Търговията на дребно и онлайн пазаруването са неразделна част от ежедневието ни като потребители. Електронната търговия се разраства с всяка изминала година, привличайки все повече поколения с практически неограничен избор, атрактивни оферти и...

Облачните услуги предначертават развлекателната и игралната индустрии

Резюме Пандемията COVID-19 принуди много хора да останат вкъщи и да се обърнат към дигиталните пътища за забавление. Глобалният пазар на дигитални медии непрекъснато расте, като игрите осигуряват най-големия дял от приходите. Очаква се индустрията...

Изграждане на Disaster Recovery решение в облачната инфраструктура на Daticum

Резюме Ключът към бързото разрастване на всеки бизнес е изборът на правилна технологична стратегия и въвеждането на непрекъснати подобрения с цел модернизиране и поддържане 24/7 на дейността. Когато компаниите развиват технологиите и ИТ...

История на успеха с Пластхим-Т АД

Често когато чуем за голям производствен завод, асоциацията ни е за иновативни машини, които работят безспирно и стотици хора, които ги управляват. Последното, за което мислим са софтуерите, които използват, IT инфраструктурата им и т.н. Истината...

Датикум изгражда ИТ инфраструктурата на най-иновативната болница на Балканите

Обзор Една от най-модерните болници на Балканите е Унихоспитал АД, която се намира в град Панагюрище. Изграждането на високотехнологичен болничен комплекс с онкологичен център и комплексна многопрофилна дейност е след най-мащабните проекти в...