Как да управлявате нарастващите разходи за хардуерни ресурси?

Съществува ли дилема за мениджърите при оптимизирането на ИТ бюджета на компанията?

Във времена на икономическа несигурност, всяко предприятие трябва да анализира разходите за своята технологична модернизация и цифровизация. Управлението на нарастващите разходи за хардуерно оборудване включва много стратегии и съображения, включително търсенето на компромис между капиталовите разходи (CAPEX) и оперативните разходи (OPEX) и използването на виртуални ресурси.

CAPEX се отнасят до първоначалните разходи за закупуване и инсталиране на хардуерно оборудване, докато OPEX се отнасят до текущите разходи за експлоатация и поддръжка на оборудването. В някои случаи, може да е по-рентабилно да се закупи хардуерът и да се поемат първоначалните CAPEX разходи, докато в други може да е по-рентабилно да се наеме или вземе на лизинг оборудването и OPEX разходите да са повтаряеми.

Проучванията в сектора показват, че средните разходи за ИТ в облака са приблизително една трета от разходите за физически ИТ ресурси. Все повече предприятия анализират внимателно внедряването на облачни услуги през призмата на съотношението CAPEX и OPEX. Така оптимизацията на ИТ разходите се оценява по отношение на цялостният ефект върху фирмените бюджети, и тази дейност е сред най-важните задачи.

При избор между CAPEX и OPEX е от съществено значение да се вземат предвид дългосрочните разходи и общите разходи за притежание (ОРП) на хардуера, както и гъвкавостта и мащабируемостта на оборудването. Например, със сигурност в бъдещ период, на дадена компания вероятно ще се наложи да разшири своите хардуерни възможности. В този случай може да е по-рентабилно да се избере модел CAPEX, който позволява бъдещ растеж, вместо да се плаща за допълнителния хардуер като разход OPEX.

Тъй като пандемията COVID-19 и инфлацията засегнаха сериозно веригите за доставки по целия свят, разходите за хардуер се повишиха и значително промениха поведението на купувачите. През последните три години наблюдаваме рязко увеличение на цените на всички основни параметри. Нека изброим някои от тях – хардуерно оборудване, засилено търсене на увеличен капацитет за съхранение, мрежови подобрения, разходи за сървъри и общата цена за ИТ услуги, лицензи и поддръжка. Да не забравяме ролята на транспортните разходи и много по-дългия срок на доставка, забавените производствени срокове и скачащите цени за всяка доставка. Цената на електроенергията също играе важна роля, особено за корпоративния и производствените сегменти.

Как да запазите спокойствие при тази турбуленция и да поддържате здравословен баланс?

Някои компании избират подхода да закупят хардуерно оборудване с по-високи параметри, вземайки предвид свои бъдещи нужди. Когато обаче настъпи моментът, техническите изисквания вероятно ще бъдат много по-високи от наличното оборудване. Твърде вероятно и софтуерните лицензи ще допринасят за общ висок разход. Дори с този превантивен ход, конкретният бизнес е пропуснал възможности да използва паричните си средства за разрастване на дейността, независимо, че се е погрижил да осигури бъдещите си нужди с необходимото хардуерно оборудване. Други компании, напротив, избират стратегия при която се доверяват на доставчиците на облачни услуги и така постигнат ефективност и контрол върху ИТ бюджетите си.

Защо е важно да се доверим на облака, когато се анализираме подходите CAPEX спрямо OPEX?

Облачните технологии предлагат гъвкавост, бързина и мащаб и се превърнаха в ключов фактор за осъществяване на цифровата трансформация. Основните предимства на облака са доставка като услуга, ценообразуване на база потребление, разработка в облака, опростено управление, неограничен мащаб, интегрирана сигурност и съответствие. Бизнесът разполага с всичко това, без да се притеснява дали работните натоварвания и приложенията са хоствани в облака, на място или в крайни локации.

Що се отнася до виртуалните ресурси, от съществено значение е да се вземат предвид сигурността, надеждността и производителността на виртуализираната среда, както и разходите и ползите от такъв подход. Изчисленията в облак и виртуалните машини могат също така да помогнат за намаляване на разходите за хардуерно оборудване чрез ефективно използване на ресурсите и намаляване на необходимостта от физически хардуер. Компаниите трябва внимателно да оценят дългосрочните разходи, общата цена на притежание, гъвкавостта и мащабируемостта, когато избират най-добрата стратегия за управление на своите ИТ ресурси.