Пропускат ли банките бизнес възможностите, предоставяни от облачните технологии?

Облачните технологии са ново измерение, което открива пред банките вълнуващи възможности. Дали не е настъпил моментът за промяна? Финансовата индустрия пропуска много възможности, ако лидерите продължават да се колебаят време ли е да се обърнат към облачните технологии и да заложат в своите стратегии технологична модернизация. Някои от предимствата са: увеличаване или намаляване броя на използваните ИТ ресурси, достъп до неограничени капацитет при гарантирана гъвкавост, подобрена кибер сигурност, предоставяне на най-новите технологии на потребителите и провизиране на всичко необходимо, в съответствие с бизнес модела и процесите на клиента.

Осъзнаване на необходимостта от повече изчислителна мощ, която облакът предоставя

Преди всичко, трябва да се приеме стратегия за оптимизиране и разширяване на основните банкови функционалности, при която миграцията в облака е с приоритет. Все повече ИТ директори, висши ръководители и членове на управителните съвети в банковата индустрия  са сред привържениците на този процес. Но може ли облакът да покрие високите очаквания, които се проектират върху тези технологии?

Използване на облака за постигане на нови бизнес възможности

Това, което всички компании желаят са доволни клиенти. А това, от което клиентите наистина се нуждаят, е гъвкавост, бързо и безпроблемно преживяване и денонощен достъп до ресурсите си, включително финансовите.

Всъщност,  много организации все още се борят да осигурят най-доброто клиентско изживяване и нямат възможности да отговорят на очакванията за технологични иновации, с настоящите си предложения. Да добавим и основателните опасения, свързани със сигурността, регулаторното съответствие и разходите за внедряване или миграция към нови решения. Лесно може да адресираме тези опасения когато се обърнем за съдействие към  компетентен облачен доставчик, който да анализира и аргументира благоприятните сценарии за цялостна или хибридна миграция към облака.Оценката и анализът се осъществяват съвместно с вътрешните IT екипи на банките, което спомага за обективното описване на предимствата и рисковете за отганизацията.

Какъвто и подход да изберете, някои от най-значимите и безспорни предимства са:

Гъвкавост

Огромните количества данни, създавани ежедневно от банките и финансовите институции, трябва да бъдат обработвани, съхранявани (на няколко различни места), анализирани, достъпни, поддържани и на тяхна база да се правят анализи и изводи. Положителното, което облакът предлага на организациите, събиращи силози от данни, е бърз и лесен достъп до тях, анализ с помощта на изкуствен интелект, намаляване и контрол на риска, чрез автоматизации, анализ с дълбоко обучение и разбира се, постигане на пълна съвместимост с регулаторните изисквания.

Мащабируемост

Когато бизнес нуждите се променят, тогава се променя и ИТ инфраструктурата. В облачна среда може да реагираме много бързо на всяка промяна. Не се налага преминаване през дългия процес на изграждане на нови сървъри, помещения за съхранение и т.н. Ресурсите се заявяват на база вашите потребности, като промените са двупосочни – увеличаване или намаляване на потреблението, съобразно вашите нужди и бизнес операции.

Ефективност на разходите

Облачната инфраструктура и технологии предлагат възможност за интелигентно управление на разходите (CAPEX/OPEX) защото например отпада необходимостта от инвестиции в нови сървъри, изчислителна мощност, капацитет за съхранение, разходи за поддръжка, нужди от ИТ персонал, софтуерни лицензи и др.

Неразделна част от бизнес управлението е оптимизирането на разходите, така че да отговарят на планираните дейности по възможно най-добрия начин. Ще се спестят разходи, ако се планира кога, какви и колко ресурси ще бъдат използвани – като хардуер, софтуер, услуги за поддръжка. Така отпада и необходимостта да се изграждат и поддържат собствени центрове за данни дори за мега структури като финасовите организации, защото се  прилага принципа “плати, колкото заявиш или потребяваш”.

Сигурност

От всички финансови компании се очакват големи инвестиции в сигурността. Съществува погрешно схващане, че облакът не е достатъчно сигурен. Всъщност, дори публичните доставчици на облачни услуги имат повишена сигурност в сравнение с повечето локални системи. Облачната среда предлага многопластова защита, включително и с използване на технологии с изкуствен интелект срещу кибератаки и пробиви в данните.

Съответствие

Надеждните програми за съответствие с нормативните изисквания са въведени, за да работят в полза на банковите и финансовите компании. Доставчиците на облачни услуги могат лесно да помогнат на банките да изпълнят всяко изискване, тъй като те са силно регулирани и се придържат към същите тези разпоредби. Съответстващите на изискванията инфраструктура и услуги, както и одитните пътеки и инструментите за мониторинг се използват за постигане на най-стриктните стандарти като GDPR, PCI-DSS или HIPAA.

Иновации

Широк спектър от възможности може да бъде отключен чрез внедряването на облака. Технически постижения като разговорни чатботове, по-сигурно оторизиране на плащания чрез блокчейн и други, имат огромно въздействие върху крайните клиенти. Всяка банка е в състояние да ускори операциите си с най-новите технологии на пазара, когато избере миграция към облака.

С осъзнаването на неизползвания потенциал, който се крие в планините от данни, включително  управлението и използването им чрез всички възможни начини, облакът е най-добрата алтернатива. С иновативните дигитални банкови услуги, разработени върху най-съвременните банкови платформи, клиентите получават хиперперсонализирани преживявания, което води до по-високи нива на удовлетвореност и задържане на потребителите.

Възможности без ограничения

Промяната в тези турбулентни времена е неизбежна. Новите финтех компании вече не са малките разрушители в банковата екосистема, те са спечелили конкурентно предимство чрез използване на готови функциионалности, предоставени чрез облачни технологии, машинно обучение, изкуствен ителект и мн. др. Носталгията по локалните сървъри, е котва към миналото. Ако банките успеят да променят нагласита си , ще видят реалността, а именно че предстои сблъсъка с лавина от данни и съответните необходими мощности за обработката им, което неминуемо ще претовари информационните им системи. Печеливш ход е да се  предвиди ситуацията и да се адаптират, като мигрират към облака.

Без значение коя облачна стратегия ще изберете – да използвате частен, хибриден или публичен облак – изберете този, който отговаря най-добре на нуждите на вашата финансовата организация. Това ще ви се отплати с подобряване на конкурентнатата позиция и условия за растеж. Ще получите гъвкавост на ползваните услуги, достъп до иновативни финкционалности, значителни предмства, които никога няма да бъдат достигнати само чрез инвестиции в локални инфраструктури и устройства. Облачните модели са в основата на така необходимата дигитална трансформация в банковия сектор, което е от голямо значение за съществено конкурентно предимство на индустрията.

Свържете се с експертите в изграждането на цялостни облачни решения!