Отключете силата на хибридния облак: Пет най-важни ползи за бизнеса

С експоненциалното нарастване на данните и транзакциите, компании от всеки калибър – МСП и корпорации, се сблъскват с общо предизвикателство: ефективно управление и използване на данните и ИТ ресурсите. Едно от технологичните решения, набиращо голяма популярност, е изборът на технологията хибриден облак. Този подход предлага гъвкава, мащабируема и сигурна инфраструктура, която използва най-добрите характеристики на публичните и частните облаци. Ето някои основни моменти за това как хибридните облаци могат да се използват стратегически за посрещане на специфични бизнес нужди в различни индустрии и защо този модел има потнециал да промени из основи правилата на играта за организации от всякакъв мащаб.

Повишена гъвкавост и мащабиране

Хибридните облаци предлагат несравнима гъвкавост и мащабируемост, като позволяват на организациите динамично да разпределят ресурсите в зависимост от текущите нужди. Всички организации могат бързо да увеличават мащаба на работните ИТ ресурси по време на пикови периоди и да го намаляват по време на по-спокойни такива, при това без значителни инвестиции в хардуер.

Типичен случай на употреба е динамиката в сървърните натоварвания, характерна за електронната търговия:

Представете си онлайн търговец на дребно, който обикновено има умерени инфраструктурни нужди, но по време на празници, сезонни и специални промоции, като например Черния петък, изпитва значително увеличение на трафика към своя електронен магазин. За да се справи с огромния приток на посетители на сайта си, по време на тези събития, търговецът на дребно трябва да се подготви предварително, като заложи автоматично мащабиране на своите уеб сървъри и инстанции на бази данни в публичния облак. Подобен проактивен подход помага да се предотвратят сривове и забавяния на уебсайта, като се гарантира безпроблемно пазаруване за клиентите по време на пикотивите периоди. Цел на търговецът е ефективно управление на рязкото нарастване на трафика, без да се инвестира в постоянна и скъпоструваща инфраструктура, като по този начин се намаляват оперативните разходи и същевременно се поддържа висока производителност.

Сигурност и регулаторно съответствие

Хибридните облаци позволяват на организациите да поддържат по-високи стандарти за информационна сигурност и да постигат съответствие с разпоредбите, регулиращи съхраняването на чувствителни данни в частните облаци. Например финансовите организации предпочитат да съхраняват своите основни банкови системи и чувствителни данни за клиентите в частен облак, за да предоставят сигурност и съответствие с разпоредби като GDPR и PCI-DSS.
Друга силно регулирана индустрия е здравеопазването, където доставчиците трябва да спазват строгите правила HIPAA. Болниците могат да съхраняват пациентски досиета и други чувствителни данни в частен облак, като същевременно използват мащабируемостта и гъвкавостта на публичния облак за други свои софтуерни приложения и управление на по-малко чувствителни ежедневни дейности.

Ценова ефективност

Компаниите могат да намалят разходите като използват комбинация от локална инфраструктура и публични облачни услуги – съхраняванеjf на чувствителните и критични работни натоварвания e в частни облаци, on premise, а за останалите се използват популярните публични облачни услуги. Този подход води до постигане на значителни икономии на разходи, тъй организациите се насочват към скъпите частни облачни ресурси само за критични приложения, а същевременно използват ценово рентабилни публични облачни решения за нечувствителни работни натоварвания. В публичния облак се хостват по-малко критични приложения, и се обезпечават операции, които не изискват същото ниво на сигурност, като маркетинг, поддръжка на клиенти или управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Това помага да се оптимизират общите ИТ разходи, да се поддържа съответствие и да се гарантира оперативна ефективност.

Възстановяване след бедствие и непрекъсваемост на бизнеса

Хибридните облаци предлагат надеждни решения за възстановяване след бедствие чрез репликиране на данни в частни и публични облаци. Това осигурява запазване на данните и бързо възстановяване в случай на прекъсване или ИТ бедствие. Например една производствена компания разчита в голяма степен на своите производствени данни и оперативни системи, за да подсигури постоянство на основната си дейност. Тя съхранява ключови производствени данни и системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) в частен облак и репликира тези данни в публичен облак, за да осигури съхранениието на резервни копия. В случай на повреда на системата или бедствие, компанията може бързо да превключи операциите към резервното копие в публичния облак, като сведе до минимум времето за престой и осигури непрекъснати операции. Това предпазва от загуба на данни и оперативни смущения, които могат да бъдат свързани с огромни разходи и да навредят на бизнеса.

Подобрена производителност и намалена латентност

Оптимизирането на производителността и намаляване на закъсненията на операциите също се постига чрез стратегическо разполагане на работните натоварвания в публични и частни облаци. Това е особено важно за приложения, които изискват обработка на данни в реално време и бързо реагиране като например в медийната и развлекателната индустрия. Една медийна компания обикновено създава и разпространява HD видео съдържание в световен мащаб. Бързият достъп до големи мултимедийни файлове за редактиране и бърза доставка до зрителите е от решаващо значение. Затова компаниите обикновено съхраняват необработени видеофайлове и проекти за редактиране в частен облак, за да осигурят бърз и сигурен достъп на продуцентския си екип. За доставка на вече създаденото съдържание те използват мрежата за доставка на съдържание на публичния облак. Така те успяват да предават видеоклипове на глобалната си аудитория с минимално забавяне, осигурявайки бързо и безпроблемно стрийминг изживяване. В резултат на това компанията осигурява висока производителност и ниска латентност за вътрешните си операции и услуги, насочени към клиентите, осигурявайки превъзходно изживяване за зрителите по целия свят.

В заключение
Независимо дали става дума за мащабиране, за да отговори на търсенето, за оптимизиране на разходите, за осигуряване на съответствие, за защита на данните или за повишаване на производителността, хибридните облаци предлагат гъвкави решения, които позволяват на бизнеса да расте в цифровата ера. Организациите, които възприемат стратегия за хибридни облаци, са в състояние да адаптират ИТ инфраструктурата си така, че най-добре да подкрепят оперативните си цели и да стимулират устойчив растеж. Приемането на хибридния облак не означава само да сте в крак с технологичните тенденции, а да осигурите бъдеще на бизнеса си. Дигиталните екосистеми непрекъснато се развиват, затова, компаниите използващи иновации на база хибридни облачни решения, ще имат конкурентни предимства за постигане на устойчив растеж и успех.