Датикум изгражда ИТ инфраструктурата на най-иновативната болница на Балканите

Обзор

Една от най-модерните болници на Балканите е Унихоспитал АД, която се намира в град Панагюрище. Изграждането на високотехнологичен болничен комплекс с онкологичен център и комплексна многопрофилна дейност е след най-мащабните проекти в сферата на българското здравеопазване за последните 30 години, с основен инвеститор „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД.

Високите технологии въведени в болничният комплекс, позволят за пръв път в България пациентите на болницата – български и чуждестранни граждани, да получават диагностична експертиза, качествени медицински услуги и грижи на световно ниво. Комплексният подход обхваща целия път на модерната диагностика, лечение (хирургично и терапевтично), диспансеризация и профилактика на пациента. Болничният комплекс включва 340 легла и 660 души медицински и немедицински персонал.

Обхват на проекта

Датикум АД е компанията, получила доверието на възложителите за изграждането на цялата ИТ инфраструктура на болничното заведение. Това включва голям брой високотехнологични решения, сред което: нов център за данни с частна облачна инфраструктура, опорна мрежова свързаност в болницата,  десктоп виртуализация за работните места, безжична мрежа, комуникационна система и система за медицински повиквания, потребителските устройства за улеснявяне работата на медицинския персонал, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Изпълнение на проекта

При реализацията на проекта по задание беше предвидено технологичната инфраструктура на болницата да обслужва и координира дейността на над 600 специалисти и помощен персонал. Всеки от тях, трябваше да има удобен и лесен достъп до различни процеси и данни. От гледна точка на медицинското обслужване болницата разполага с най-модерните софтуерни системи за диагностика и управление на лечебния процес.

Високите технологии въведени в болничният комплекс, позволят за пръв път в България да се използват съчетано  образни диагностични методи (позитронно-емисионeн томограф /ПЕТ-СТ/, магнитен резонанс, компютърен томограф,  роботизиран ангиограф, ултразвукови методи и други) с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи и телекомуникационните връзки с водещи центрове във всички специалности.

Предизвикатилството

Най-голямото предизвикателство в проекта беше  интеграцията на единадесетте комплексни ИТ системи, който изграждат гръбнака на процесите по лечение и обслужване на пациентите в болницата. В същото време комуникационни системи позволят на специалистите на болницата не само да имат своевременен достъп до медицинска информация, свързана с пациентите им, но и позволяват най-модерно обучение на младите специалисти чрез телеконферентна връзка с водещите медицински центрове в света.“, сподели Георги Цеков, изпълнителен директор на Датикум АД.

Резултати

На пациентите от страната и чужбина се предлагат свръхмодерни високотехнологични решения, осигуряващи ефективни иновации в здравната грижа. Лекарите извършват бързо, прецизно и точно диагностициране на пациентите. Благодарение на новите системи, всички данни за състоянието на болните, резултатите от ядрено–магнитния резонанс, скенерите и другата апаратура на болницата, се съхраняват в един общ център. Това ускорява успешното поставяне на диагноза и води до предлагане на подходящо лечение. Съвременните технологии и отличните специалисти позволяват в реално време да се получават резултатите от образната диагностика, изследванията от медико-диагностичните лаборатории, телеконференти връзки и консултации с други специалисти от страната и чужбина.