Изграждане на Disaster Recovery решение в облачната инфраструктура на Daticum

Disaster Recovery

Резюме

Ключът към бързото разрастване на всеки бизнес е изборът на правилна технологична стратегия и въвеждането на непрекъснати подобрения с цел модернизиране и поддържане 24/7 на дейността. Когато компаниите развиват технологиите и ИТ инфраструктурата си, те си осигуряват конкурентно предимство, изразено в подобрени процеси и достъп до ресурси, гарантиращи бързина, непрекъсваемост, мащабиране и висока производителност.

Добрата подготовка и планиране предпазват бизнеса от инциденти

В ежедневната дейност обаче, проблемите се появяват в най-неподходящото и важно за работния процес време. Нека вземем за пример ИТ системите, при които поддръжката и плановете за възстановяване след бедствие, са задължителни. Планирането и предвиждането на възможни инциденти помагат да се минимизират последствията. Планирането за бедствие – Disaster recovery (DR) е дейност, която всеки бизнес трябва да предвиди. Планът за възстановяване след бедствие е от съществено значение за гарантиране непрекъснатостта на дейността на бизнеса и организациите.

Какво свързва гейминг индустрията и доставчика на услугата Disaster Recovery?

С над двадесет години успешна история и голям брой създадени електронни игри една от водещите гейминг компании е спечелила репутацията си на доставчик осигуряващ производителност, надеждност и иновация на своите партньори, дистибутори и оператори. С инсталации в над 50 страни, офиси и дистрибутори на пет континента, както и екип от над 900 професионалисти, компанията доставя решения за игри, които ганатират уникално гейминг изживяване с всеки нов продукт. Това дава възможност на нейните клиенти да разнообразяват и увеличават бизнес възможностите си, защото им гарантират отлична производителност и високи резултати.

Бизнес от такъв мащаб не може да си позволи нито за минута забавяне или спиране на операциите.  Компанията винаги осигурява навременно и адекватно обслужване към своите клиенти от цял свят. Затова зависимостта от иновативните технологии, осигуряващи непрекъснатост на критичните за дейността натоварвания, достъп и обработка на данни, и многообразие от приложения, ги подтикна да изградят партньорство с доказан клауд доставчик, като Датикум – компания с безупречна професионална репутация.

Предизвикателствата

Клиентът на Датикум имаше изградена собствена частна облачна среда, която беше разположена в техни офиси.  Необходимостта от надежден партньор, който да осигури качествена услуга  Disaster Recovery беше повече от назряла. Когато си световно признат гейминг доставчик, винаги трябва да си крачки пред събитията, трябва да имаш визия какво следва да се направи, за да се предотвратят злополуки в ИТ инфраструктурата и временно спиране на достъпа до собствената ти услуга.  Въпреки наличие на собствен изграден частен облак, беше важно да се помисли за партниране с външен облачен доставчик, като се свържат съществуващите решения и среда. Датикум извърши интеграция на решенията, използвани до момента в частния облак, към корпоративният облак на Daticum, с цел постигане на качествена услуга за Disaster Recovery.

Резултатите

Компанията получи хардуер, заделен за неговите нужди, а с помощта на VPN връзки извършихме рутиране на вътрешните мрежи. Така постигнахме свързване на клиентският частен облак с този на Датикум. Заедно с техническия екип на компанията настроихме желаните Recovery Point Objective (RPO) и Recovery Time Objective (RTO).

Решението бе изградено без компромис с технологиите, с гарантирана поддръжка от страна на техническия екип на Датикум. То помогна при възникнал реален проблем в инфраструктурата на клиента. Осъществихме пълен Disaster Recovery за по-малко от 8 часа, което позволи на компанията да продължи своята работа напълно нормално, този път в облачната платформа на Датикум. Тази миграция даде възможност да се направи обстоен анализ и да се отстранят дефектиралите устройства при клиента. Наличието на DR решение реално спести на клиента пропуснати ползи от неработеща критична инфраструктура и осигури непрекъсваемост на услугата на гейминг компанията.

Георги Цеков, СЕО на Датикум АД