Лицата на Датикум

Интервю с Георги Цеков, CEO на Датикум АД

Георги Цеков започва работа в Датикум през 2012 г. В ролята си на Търговски директор, успешно ръководи компанията през трудните времена на така нареченото “Десетилетие на промяната”. Някои от най-големите предизвикателства на периода са: икономическото възстановяване след глобалната криза от 2008-2010 г., бумът на облачните услуги и решения за цялостна миграция на бизнеса към облака, миграция на данни, ИТ инфраструктура.

През 2019 г. Ковид пандемията допълнително ускори започналата бърза дигитализация, новите бизнес модели, наложени от преминаването към дигитална икономика, и свързаните с това пост-пандемични реалности, изискващи от бизнеса бързо внедряване на облачни услуги и инфраструктура, дистанционни и хибридни модели на работа, гъвкаво управление на човешките ресурси, и много други.

Георги има положителна и проактивна нагласа, независимо колко добра или трудна е била бизнес средата, защото “Късметът обича смелите” и точният момент никога няма да дойде, ако се чакат по-добрите времена.

От началото на 2022 той заема позицията Главен изпълнителен директор на Датикум, една от най-добре представящите се компании в Сирма Груп Холдинг. Помолихме го да сподели опит, равносметка и виждания за успешното управление на екипа и компанията.

През 2022 г. се навършват 10 години от успешната ти кариера в Датикум. През какви предизвикателства премина, съвместно с екипа, който управляваше, през това десетилетие?

За 10 години се случиха толкова много неща, че ще е трудно да изброя само няколко. Имахме много успешни моменти, разбира се понякога срещахме и горчивата страна на нашата сфера, а именно изгубени сделки или потенциални нови клиенти. Като цяло, успяхме изградим една много силна връзка помежду ни като екип, а и с нашите клиенти, много от които са с нас също от около 10-на години, което е много добър показател за нас и нашата работа, както и за компанията като цяло.

Какво от предишният ти опит ти помогна за успешна кариера в Датикум?

Умението да балансираш между различни по тип задачи по едно и също време, както и да имаш смелостта да вземеш конкретно решение, когато ситуацията изисква това да се случи на момента.

Каква беше твоята роля в постигането на общите цели на компанията?

С оглед на позицията ми на Търговски директор бих казал, че имах доста голяма роля в постигането на резултатите на компанията. Това само по-себе си не означава нищо, ако цялата компания не работи като едно цяло, и с обща нагласа да постигне заложените резултати.

В тази връзка, всеки един нас, служителите на Датикум, изигра голяма роля в това да станем и една от най-успешните компании в Сирма Груп Холдинг.

Какви са амбициите ти за развитието на компанията в следващите 3 до 5 години?

Нашата компания, се стреми да се позиционира като лидер сред доставчиците на облачни услуги, затова още преди една година решихме, освен предоставянето на IaaS, да разширим портфолиото си с продукти и решения от типа Платформата като услуга (PaaS). Чрез нея ще предоставяме инструменти за разработка на приложения или услуги, на база основните инфраструктурни услуги.

Целта ни е в близките 5 годините да вдигнем още “нивото” и да превърнем Датикум в най-разпознаваемия бранд в България и региона.

Какво ще се промени като технологични тенденции?

Облакът и облачните услуги ще продължават да бъдат основен приоритет в развитието на компаниите и управлението на ИТ активите им. Пандемията засили тази тенденция за големите компании, които не бяха дотолкова засегнати от кризата и масово се обърнаха към облака за тези дейности, на които досега не се обръщаше толкова внимание. Придобиването и задържането на конкурентоспособност в 21 век, особено в настоящата икономическа ситуациа, при която имаме наслагване на различни по видове кризи, принуждава дори компании, които на пръв поглед не са силно технологично обвързани, също да обърнат поглед към облачните услуги и да гледат на тях като на необходимост, а не като екзотичен разход за външни услуги.

Какъв е твоят стил на управление, как мотивираш екипа си?

Моята кариера и опит, ми помогнаха да развия и следвам демократичен, но и ориентиран към резултатите подход. Старая се да мотивирам колегите да участват активно в генерирането на идеи и предложения, да имат възможността за цялостно ръководене на даден проект или процес, без да се налага някой да им наднича през рамото.

В Датикум имаме успешен екип, защото имаме уважение на личността. Когато срещу теб стои разбиране, уважение и нормално човешко отношение, хората се чувстват ценени.

Всеки глас се чува, хората и идеите им намират признание. И тогава, въпреки че финасовата част е важна, тя вече не е първостепенната. Стимулиращата работна среда, оценката и признанието са тези, които задържат хората ни в екипа, защото се работи с приятели и съмишленици.

Колко важни са ентусиазмът и лоялността на служителите за успеха на организацията?

Това е най-важното, за да може една компания да се развива и да върви напред. Желанието за успех и ентусиазираните служители допринасят за по-високото качество на извършена работа, оттам и доставената услуга към клиентите, а лоялността само може да покаже доколко тази добре свършена работа се оценява от компанията. Тук не говорим само за добро заплащане, но и като цялостното отношение към отделния служител.

Какво прави служителите щастливи според теб?

За различните хора дефиницията за щастие е различна, според мен – това е когато човек е цялостно оценен, като професионалист и като личност. Умението да влагаш страст в работата, но същевременно да не предозираш усилията, това дава усещането, че си постигнал баланса “работа-личен живот”.

Моят съвет към колегите е, да не губят енергия, за прекомерно анализиране и разочарования върху неща, които вече са се случили. Вместо това, да насочат енергията си в решаването на проблема, как да се минимизират щетите, и ако има възможност – за още една стъпка по нагоре, може ли да се потърси възможност за изход от ситуацията, дори чрез нестандартно решение.

Как мотивираш хората да дават максимума от себе си?

Като не ги вкарваме в предефинирани рамки на поведение и начин на работа, а им даваме свободата да покажат на какво са способни и да демонстрират своите положителни качества в работния процес. Всеки служител е с отделна индивидуалност и с различни положителни качества и той/тя най-добре си ги познават и могат да ги приложат в изпълнението на дадена задача.

Какви усилия се полагат за повишаване на сътрудничеството с станалите компании от структурата на холдинга?

Стремим се всеки път, когато има потенциал за съвместна работа между нас и някоя от другите компании в холдинга по даден казус или проект, да се възползваме и да обединим сили, за да може да постигнем най-качественото решение или услуга за клиента.