Надежден дом за вашето ИТ оборудване с колокация от Датикум

Колокация от Датикум

Услугите ни за колокация предлагат изключително сигурна и надеждна среда, неутрална по отношение на доставчика. По този начин постигате мащабиране на вашата компютърна и мрежова ИТ инфраструктура. Получавате собствени специални сървърни шкафове или споделени шкафове за съхранение на вашето оборудване.

Нашият център за данни ви помага да намалите оперативните разходи необходими за съхранение на вашите критично важни приложения и системи. Мащабируемите ни решения за колокация ви позволяват да надграждате пространството в сървърния шкаф, свързаността и услугите успоредно с развитието на вашите бизнес изисквания.

Защо Колокация?

Много компании обмислят използването на услуги за колокация за своите нужди. Колокацията предоставя възможност за достъп до модерни дейта центрове без предварителна инвестиция, обикновено свързана с внедряването на ИТ инфраструктурата. Поверявайки своите сървъри на професионалнисти от Датикум, фирмите получават достъп до стабилни протоколи за сигурност, допълнителни системи за захранване и охлаждане, високоскоростна интернет свързаност, осигурявайки оптимална производителност и надеждност. Партньорството с Даткиум ви позволява да приоритизирате основните дейности, като същевременно се възползвате от експертна поддръжка, отстраняване на неизправности и възстановяване след бедствие.

Ползи от услугите по колокация

Услугите за колокация представляват рентабилно и ефикасно решение за компании, които търсят сигурни, надеждни и мащабируеми решения за своите критични нужди от ИТ инфраструктура.

  • R Сигурност и надеждност за вашата ИТ инфраструктура
  • R Цялостен пакет за колокация от 1U до цели сървърни шкафове
  • R Свързаност от доставчик по избор
  • R 24/7/365 мониторинг и поддръжка
  • R Висококвалифициран технически персонал
  • R Услуги по поддръжка и ‘’remote hands and eyes” при необходимост
  • R Инфраструктура, отговаряща на международните стандарти

Оптимизирайте операциите си с персонализирани решения за колокация

Вземете вашата оферта за собствен или споделен сървърен шкаф.