За нас

За компанията

Датикум АД е акционерно дружество, създадено през 2008 г. с цел да отговори на нарастващото търсене на дейта центрове от международен клас. За разлика от традиционните центрове за съхранение на данни, Датикум предоставя пълната гама управляеми услуги – облачни технологии, отдаване под наем на хардуерни сървъри и оборудване, колокация, изграждане и поддържане на частни облачни системи, системна интеграция и поддръжка, доставка на хардуер и софтуерни лицензи и други. Използвайки услугите на Датикум АД, нашите клиенти намаляват драстично разходите си за изграждане и поддържане на ИТ инфраструктура и оборудване.

Мисия

Нашата мисия е да бъдем лоялен и предпочитан партньор за нашите клиенти, да подпомагаме техния бизнес, посредством предоставяне на висококачествени и надеждни услуги, както и да им помагаме да постигат целите си чрез нашия опит и знания, които сме натрупали през годините. Ние вярваме, че заедно можем да постигнем повече. Затова работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, партньори и доставчици, за да предоставим възможно най-добрите услуги за ИТ инфраструктура.

Визия

В Датикум АД вярваме, че удовлетвореността на нашите клиенти е най-важният индикатор за нашия успех. Затова в дългосрочен план ние искаме да осъществим успешно и устойчиво фирмено развитие, основавайки се на непрекъснатото усъвършенстване и модернизиране на нашите услуги, фокусиране върху иновациите, добрите бизнес практики и коректно отношение към клиенти и доставчици.

Сертификати

ISO 9001

Управление на качеството

ISO 27001

Информационна сигурност

ISO 27017

Сигурност за облачни услуги и облачна среда

ISO 27018

Информационна сигурност и защита на личните данни

Политики

Политика за защита на личните данни

„Датикум” АД събира и обработва лични данни единствено и само във връзка с услугите предоставяни на клиентите и в съответствие с нашата политика:

Политика за „бисквитки “

Изберете линка долу, за да се запознаете с Политиката за „бисквитки“ на „Датикум” АД

Политика по качеството

В центъра на вниманието на „Датикум”АД винаги ще бъдат клиентите и тяхното безупречно обслужване. Може да се запознаете с политиката по качеството на Датикум АД на следния линк:

Политика по сигурността на информацията

С Политиката по сигурността на информацията Съветът на директорите цели да приобщи „Датикум“ АД към основните ценности и принципи, постановени в Насоките за сигурността на информационните системи и мрежи:

Условия за ползване

Политиката за приемливо ползване на предоставяните от Датикум АД услуги (Политика) цели да осигури отговорно използване на инфраструктурата, ресурсите и услугите които се предоставят на тяхна основа и да предотврати прояви, възпрепятстващи тяхната използваемост и намаляващи тяхната функционалност. С нея се стремим и да опазим репутацията си като доставчик на услуги, полагащ активни грижи за сигурността и работоспособността на своите системи и услуги, както и тези на нашите клиенти и партньори. Този документ обяснява и нашите политики по отношение на събиране, използване и разкриване на вашата информация

Изберете линка долу, за да се запознаете с Условията за ползване на предоставяните от Датикум АД услуги.